هوای فشرده

اجزای ما را می توان به تجهیزات فشار و کمپرسور هوا استفاده می شود. به طور عمده برای مخازن هوا، مخزن روغن کمپرسور های اسکرو از اصطلاحاتی که از دیرباز از تجربه با مصوبات متفاوت است. مواد را می توان برنج، فولاد کربنی، فولاد ضد زنگ و آلومینیوم.

واتساپ چت آنلاین!